Veiligheid

Samen werken aan een veilig Bornholm!

Info inzake veiligheid

Politie
Bij nood belt u:        112
Geen spoed:             0900-8844
Of maak een digitale melding als het geen haast heeft.

Wijkagent
Wefa Mahdad is de wijkagent per 1 juli 2019 voor onze wijk Bornholm. U kunt haar bereiken via dit digitale formulier. De wijkagent is telefonisch bereikbaar via het landelijke nummer 0900-1844.

Info inzake brandveiligheid

Brandweer Veiligheidsregio Kennemerland
Bij nood belt u:        112
Bij een brand, ongeluk of ramp in de regio coördineren zij de inzet van brandweer, ambulance, politie, gemeente en andere betrokkenen.

Tip! Kijk eens op de website van Veiligheidsregio Kennemerland. Deze staat boordevol informatie en tips.

Lokale helden!
Via deze Twitterlink bericht de brandweer lokaal nieuws.

Toezicht op straat

De handhavers van Haarlemmermeer bewaken de leefbaarheid van de gemeente voor bewoners. Zij zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dit betekent dat zij bij overtredingen of overlast ook een bekeuring kunnen uitdelen.
Heeft u overlast die opgelost kan worden door een handhaver? Bel met de gemeente op 0900 1852 of meld het digitaal. Buiten kantoortijden meldt u overlast bij de politie via 0900 8844.

Een veilige wijk, wat kunt u zelf doen

Als u vreemde situaties aantreft schroom niet om het te melden!
Zorg voor goede verlichting in de achtertuin. Goede sloten op poorten en deuren van tuinhuisjes, bergingen en schuren. Doe de ramen dicht, voor- en achterdeur op slot als u weggaat, ook al is het maar voor even. Leg kostbare spullen uit zicht!

Vakantietijd en Feestdagen

Laat bijvoorbeeld een bewoonde indruk achter wanneer u niet thuis bent.
Met tijdschakelaars kunt u eenvoudig het licht regelen. Vraag de buren een oogje in het zeil te houden. Post en kranten van de deurmat en uit brievenbus. Post géén berichten via social media dat u het weekend weg bent of met vakantie gaat.

WhatsApp Buurtpreventie

Diverse straten en buurten in Bornholm hebben en eigen app. Informeer bij de buren wie de beheerder is. Meldt u zich aan bij Burgernet.

Meer tips vindt u op: maakhetzeniettemakkelijk.nl
website van de politie.

Menu