Praktische informatie

Informatie over praktische zaken binnen de wijk Bornholm met – indien nodig – verwijzingen naar de betreffende loketten of instanties.

Welke werkzaamheden worden er gedaan bij u in de buurt?
De gebiedskaart is door de gemeente geactualiseerd. Bent u ook benieuwd wat er gepland staat in uw buurt?
Kijk op de interactieve gebiedskaart voor meer informatie.

Info inzake afval
Afvalverwerker Meerlanden verzorgt wekelijks voor afvoer van uw rest- en GFT-afval. Op de afvalkalender kunt u precies zien wanneer u uw container langs de straat kunt zetten.

Tip! Download de Meerlanden App op uw mobiele telefoon. Met deze handige App kunt u eenvoudig nazien wanneer de eerstvolgende ophaaldag is voor uw restafval of GFT-bak. U kunt ook een meldingsbericht instellen en ontvangt u voor de ophaaldag een berichtje.

Info inzake groene en grijze afvalbakken
Bent u uw afvalbak kwijt? Meld het bij de gemeente.

Een andere maat grijze afvalbak of een extra afvalbak?
Voor het omwisselen van een afvalbak belt u met Meerlanden, afdeling Publieksinformatie, 0297-381717. Of stuur een e-mail.
De kosten van het omwisselen van uw afvalbak zijn eenmalig € 19,50.

Bent u een nieuwe bewoner en wilt u een grotere of kleinere afvalbak? Dan kunt u de afvalbak binnen een maand gratis laten omwisselen.

Info inzake openbare ruimte
Treft u in uw directe omgeving zaken aan zoals o.a.: losse stoeptegels, zwerfvuil, defecte lantaarnpalen en dergelijke, dan kunt u de gemeente hierover informeren via deze link.

U kunt ook met de BuitenBeter App heel eenvoudig met uw smartphone ter plekke een melding maken en een foto meesturen. Deze melding komt direct bij de gemeente Haarlemmermeer terecht.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is hét platform voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rond de luchthaven. We voorzien bezoekers van relevante informatie over allerlei onderwerpen: van actueel baangebruik tot (on)gepland onderhoud, en van vliegroutes tot wet- en regelgeving. Daarnaast registreren we hindermeldingen van omwonenden.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Hier staan we voor
BAS communiceert, registreert en signaleert. We streven ernaar om buurtbewoners en andere belanghebbenden op een proactieve en objectieve manier informatie over vliegverkeer te verstrekken. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt voor hindermeldingen. Aan de hand van deze meldingen brengen we de totale hinder in kaart en rapporteren we richting Schiphol, LVNL en Omgevingsraad Schiphol. Zo zorgen we voor een dialoog tussen de omgeving van Schiphol en de luchtvaartsector.

Website voor meer informatie: bezoekbas.nl

Menu