Notulen 2023

De wijkraad komt iedere maand op een dinsdagavond om 19.30 uur bij elkaar in het wijkcentrum ‘t Kattegat, Skagerrak 328. Op uitnodiging zijn daar soms ook vertegenwoordigers bij van de gemeente, de wijkagent of andere instanties. Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan! U kunt de wijkraad via de mail bereiken.

Notulen januari 2023
Notulen februari 2023
Notulen maart 2023
Notulen april 2023
Notulen mei 2023
Notulen juni 2023
Notulen juli 2023
Geen vergadering in augustus
Notulen september 2023
Notulen oktober 2023

Menu