Algemeen

Zij houden zich bezig met alles wat de wijk leefbaar maakt of nog leefbaarder kan maken.
De volgende onderwerpen spelen daarbij een rol:

  • Participatie: overleg en samenwerking met organisaties en mensen die zich met de leefbaarheid van de wijk bezig houden
  • Veiligheid in de wijk: verkeer, verlichting, groenvoorziening
  • Speelvoorzieningen: opknappen en/of renovatie
  • Sociaal culturele activiteiten: jongerenfeest, wijkfeest, kinderdisco’s en volwassenen dansavonden, Halloween- en Paasactiviteiten

Alle bijbehorende werkzaamheden vinden plaats in goed overleg met de andere partijen die aan Integraal Buurtbeheer deelnemen.
De sociaal culturele activiteiten worden in samenwerking met Stichting Maatvast uitgevoerd.
Hierbij is hulp nodig van vrijwilligers uit de wijk.

De wijkraad is altijd op zoek naar mensen, die zich op een leuke manier voor hun wijk in willen spannen.

Bornholm is één van de grootste wijken van Hoofddorp. Dat wil de wijkraad graag terugzien in haar samenstelling. Daarom heeft ze het liefst vertegenwoordigers uit alle hoeken van de wijk. Want de wijkraadsleden zijn bezig met het leefbaar maken van de hele wijk. Dit levert een prettige samenwerking op.

Wie zich in bovenstaand verhaal vinden kan en zich sterk wil maken voor zijn eigen leefomgeving is van harte welkom bij de wijkraad Bornholm!

De wijkraad zoekt wijkraadsleden en vrijwilligers voor diverse projecten!

Menu