• Wijkraad Bornholm

  Samen met bewoners ogen en oren van de wijk

Aankondiging

Agenda

Zondag 17 september  is het jaarlijks wijkfeest rondom het winkelcentrum Skagerhof.
Dit festijn wordt feestelijker door uw idee aan te brengen via het invul formulier op deze pagina.

Vergadering

Maandag  21 augustus 2017 om 20.00 uur vergadert de wijkraad in Het Trefpunt (Verpleeghuis Bornholm).

Bericht uit de wijk

Bewoners Lindholm en Birkholm worden door de gemeente in het donker gezet.
Men is tegen een exorbitante hoogbouw aan de grens van de Van Heuven Goedhartlaan op het voormalig Lexpoint terrein.

www.facebook.com/ProtestHoogbouwLexpointHoofddorp is de Facebookpagina waar de bewoners hun bezwaar kenbaar maken.

Op dit moment is het bestemmingsplan in te zien via deze link: ontwerpbestemmingsplan-hoofddorp-assumburg-2-4

Het bewonerscollectief Lindholm-Birkholm stelt een voorbeeld zienswijze ter beschikking die te downloaden is via deze link: ZIENSWIJZE BESTEMMINGSPLAN.

Uiteraard staat het u vrij om deze brief aan te passen en aan te vullen met uw punten of punten te verwijderen waar u zich niet in kunt vinden.

Wijkfeest Bornholm zondag 17 september

Het jaarlijkse wijkfeest voor de wijk Bornholm  is op 17 september.
Iedereen is van harte uitgenodigd om die dag te beleven rond het winkelcentrum Skagerhof.
Er zijn activiteiten voor jong en oud zoals:

 • Een Braderie
 • Een kofferbakmarkt
 • Vrijmarkt voor Kinderen die op hun eigen kleedje hun eigen spullen mogen verkopen.
  Aanmelden hiervoor is niet nodig er is al een speciale plaats voor gereserveerd.
 • De Paardentram zorgt voor een goede verbinding tussen het feestterrein en het verpleeghuis Bornholm tijdens de geplande rondritten
 • Op het grasveld worden in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer sportieve activiteiten gehouden
 • Buurtcentrum ’t Kattegat heeft diverse activiteiten die niemand mag missen
 • Een feest zonder muziek bestaat niet dus gaan er enkele artiesten optreden die voor een gezellige sfeer zorgen
 • Meer Radio is aanwezig voor een live uitzending

Iedereen is van harte welkom op het wijkfeest!!

Zien we u dan?

Wil je actief meedoen aan de braderie?

In schrijven voor een kraam via deze link 

Of wil een plaats voor de kofferbakmaarkt?

In schrijven voor een standplaats via deze link 

Speelruimtebeleid

De gemeente Haarlemmermeer wil de jeugd voldoende gelegenheid bieden om leuk en veilig (met elkaar) buiten te kunnen spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. En dat is niet voor niets. De gemeente Haarlemmermeer is een kinderrijke gemeente met veel kinderen, tieners en jongeren. Daarom vindt de gemeente het erg belangrijk dat er voor de jeugd voldoende speelmogelijkheden en openbare speelruimte in de woonomgeving zijn. Op basis van normen, bevolkingsgegevens en behoeften bekijkt de gemeente steeds of een speelplek moet worden behouden of anders moet worden ingericht.

Twee ontwerpen
Voor de speelplek aan de Rosenholm betekent dit dat de speelplek opnieuw wordt ingericht. Hiervoor zijn 2 ontwerpen gemaakt. U kunt uw voorkeur voor het gewenste ontwerp aangegeven via het keuzeformulier op de gemeentelijke website:
www.haarlemmermeer.nl/speelplekken
Stemmen is mogelijk van 19 t/m 26 mei a.s. Per adres wordt 1 stem meegeteld.
Informatie over de uitslag verwachten wij eind mei 2017 te kunnen publiceren op dezelfde website. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt uitgevoerd.

Uitvoering
Afhankelijk van de weersomstandigheden, worden de werkzaamheden na de zomervakantie 2017 uitgevoerd.
Contact
Heeft u nog vragen? Dan horen wij deze graag.
U kunt contact opnemen met Christiaan Homburg via telefoonnummer 0900 1852 of e-mail speelplekken@haarlemmermeer.nl.
Met vriendelijke groet,
De gemeente Haarlemmermeer,

namens deze,

de gebiedsmanager Hoofddorp Zuid West
Hannie van den Bosch

Verpleeghuis Bornholm

Wijkcentrum ’t Kattegat

Gegevens

De wijkraad

De Wijkraad Bornholm werkt sinds haar oprichting in 1997 hard aan verbeteringen in de wijk. Daarbij zijn de wijkraadsleden de ogen en oren van de wijk.
Zij houden zich bezig met alles wat de wijk leefbaar maakt of nog leefbaarder kan maken.
De volgende onderwerpen spelen daarbij een rol:

 • Participatie: overleg en samenwerking met organisaties en mensen die zich met de leefbaarheid van de wijk bezig houden
 • Veiligheid in de wijk: verkeer, verlichting, groenvoorziening
 • Speelvoorzieningen: opknappen en/of renovatie
 • Sociaal culturele activiteiten: jongerenfeest, wijkfeest, kinderdisco’s en volwassenen dansavonden, Halloween- en Paasactiviteiten

Alle bijbehorende werkzaamheden vinden plaats in goed overleg met de andere partijen die aan Integraal Buurtbeheer deelnemen.
De sociaal culturele activiteiten worden in samenwerking met Stichting Maatvast uitgevoerd. Hierbij is hulp nodig van vrijwilligers uit de wijk.
De wijkraad is altijd op zoek naar mensen, die zich op een leuke manier voor hun wijk in willen spannen.
Bornholm is de grootste en meest uitgestrekte wijk van Hoofddorp. Dat wil de wijkraad graag terugzien in haar samenstelling. Daarom heeft ze het liefst vertegenwoordigers uit alle hoeken van de wijk. Want de wijkraadsleden zijn bezig met het leefbaar maken van de hele wijk. Dit levert een prettige samenwerking op.
Wie zich in bovenstaand verhaal vinden kan en zich sterk wil maken voor zijn eigen leefomgeving is van harte welkom bij Wijkraad Bornholm!

Wie is wie in de wijkraad

 • Cor Mouwen, Voorzitter
 • Tom Nikkels, Penningmeester
 • Maret Conijn, Secretaris
 • Kees van der Sar, Operations
 • Simone Tamara, Communicatie
 • Wim Brik, Communicatie

Contact met Wijkraad Bornholm

Voor informatie, vragen of direct contact met de wijkraad kunt u onderstaand mail formulier invullen en versturen.

CONTACT