• Wijkraad Bornholm

  Samen met bewoners ogen en oren van de wijk

Aankondiging

Waarschuwing

De donkere dagen van het jaar zijn begonnen, wat heel knus kan zijn.

Er wordt helaas ook misbruik door gemaakt door onaangekondigd bij u binnen te komen.

Wees voorzichtig als er door onbekende bij u wordt aangebeld.

 • Kijk eerst voor u de deur opent.
 • Gebruik een zogenaamde kierstandhouder.
 • Laat een ieder die een dienst aanbied zich legitimeren.

Bij een onveilig gevoel of onplezierige situatie telefoneer direct met 112.

Meer informatie is te vinden op de Facebook pagina van Politie Haarlemmermeer

Vergadering

Woensdag  9 januari 2018 om 20.00 uur vergadert de wijkraad in Het Trefpunt (Verpleeghuis Bornholm).

Kerstboominzameling 2018

2018 beginnen met een opgeruimd gevoel kan starten met een door de wijkraad georganiseerde Kerstbomen inzameling op zaterdag 13 januari.

Het inleveren van de bomen start om 10.30 uur en stop om 12 uur waarna er een loterij in wijkcentrum ’t Kattegat zal zijn. Wil je neer weten klik op het kerstboompje.

Speelruimtebeleid

De gemeente Haarlemmermeer wil de jeugd voldoende gelegenheid bieden om leuk en veilig (met elkaar) buiten te kunnen spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. En dat is niet voor niets. De gemeente Haarlemmermeer is een kinderrijke gemeente met veel kinderen, tieners en jongeren. Daarom vindt de gemeente het erg belangrijk dat er voor de jeugd voldoende speelmogelijkheden en openbare speelruimte in de woonomgeving zijn. Op basis van normen, bevolkingsgegevens en behoeften bekijkt de gemeente steeds of een speelplek moet worden behouden of anders moet worden ingericht.

Twee ontwerpen
Voor de speelplek aan de Rosenholm betekent dit dat de speelplek opnieuw wordt ingericht. Hiervoor zijn 2 ontwerpen gemaakt. U kunt uw voorkeur voor het gewenste ontwerp aangegeven via het keuzeformulier op de gemeentelijke website:
www.haarlemmermeer.nl/speelplekken
Stemmen is mogelijk van 19 t/m 26 mei a.s. Per adres wordt 1 stem meegeteld.
Informatie over de uitslag verwachten wij eind mei 2017 te kunnen publiceren op dezelfde website. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt uitgevoerd.

Uitvoering
Afhankelijk van de weersomstandigheden, worden de werkzaamheden na de zomervakantie 2017 uitgevoerd.
Contact
Heeft u nog vragen? Dan horen wij deze graag.
U kunt contact opnemen met Christiaan Homburg via telefoonnummer 0900 1852 of e-mail speelplekken@haarlemmermeer.nl.
Met vriendelijke groet,
De gemeente Haarlemmermeer,

namens deze,

de gebiedsmanager Hoofddorp Zuid West
Hannie van den Bosch

Verpleeghuis Bornholm

Wij stellen aan u voor:

“PAPPILON”

2de hands kledingwinkel in verzorgingshuis BORNHOLM.
Bornholm 50 in Hoofddorp
WOENSDAG, VRIJDAG en ZONDAG
OPEN van 14.00 tot 16.00 uur.

Tevens inbreng van kleding die schoon en heel is.
Opbrengst komt ten gunste van de bewoners van het verzorgingshuis.

Wij zien u graag!!!!!!

Wijkcentrum ’t Kattegat

Gegevens

De wijkraad

De Wijkraad Bornholm werkt sinds haar oprichting in 1997 hard aan verbeteringen in de wijk. Daarbij zijn de wijkraadsleden de ogen en oren van de wijk.
Zij houden zich bezig met alles wat de wijk leefbaar maakt of nog leefbaarder kan maken.
De volgende onderwerpen spelen daarbij een rol:

 • Participatie: overleg en samenwerking met organisaties en mensen die zich met de leefbaarheid van de wijk bezig houden
 • Veiligheid in de wijk: verkeer, verlichting, groenvoorziening
 • Speelvoorzieningen: opknappen en/of renovatie
 • Sociaal culturele activiteiten: jongerenfeest, wijkfeest, kinderdisco’s en volwassenen dansavonden, Halloween- en Paasactiviteiten

Alle bijbehorende werkzaamheden vinden plaats in goed overleg met de andere partijen die aan Integraal Buurtbeheer deelnemen.
De sociaal culturele activiteiten worden in samenwerking met Stichting Maatvast uitgevoerd. Hierbij is hulp nodig van vrijwilligers uit de wijk.
De wijkraad is altijd op zoek naar mensen, die zich op een leuke manier voor hun wijk in willen spannen.
Bornholm is de grootste en meest uitgestrekte wijk van Hoofddorp. Dat wil de wijkraad graag terugzien in haar samenstelling. Daarom heeft ze het liefst vertegenwoordigers uit alle hoeken van de wijk. Want de wijkraadsleden zijn bezig met het leefbaar maken van de hele wijk. Dit levert een prettige samenwerking op.
Wie zich in bovenstaand verhaal vinden kan en zich sterk wil maken voor zijn eigen leefomgeving is van harte welkom bij Wijkraad Bornholm!

Wie is wie in de wijkraad

 • Cor Mouwen, Voorzitter
 • Tom Nikkels, Penningmeester
 • Maret Conijn, Secretaris
 • Wim Brik, Communicatie

Contact met Wijkraad Bornholm

Voor informatie, vragen of direct contact met de wijkraad kunt u onderstaand mail formulier invullen en versturen.

CONTACT