Notulen 2022

De wijkraad komt iedere maand op een dinsdagavond om 19.30 uur bij elkaar in het wijkcentrum ‘t Kattegat, Skagerrak 328. Op uitnodiging zijn daar soms ook vertegenwoordigers bij van de gemeente, de wijkagent of andere instanties. Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan! U kunt de wijkraad via de mail bereiken.

Notulen januari 2022
Notulen februari 2022
Notulen maart 2022
Notulen april 2022
Notulen mei 2022
Notulen juni 2022
Geen vergaderingen juli en augustus
Notulen september 2022
Notulen oktober 2022
Notulen november 2022
Notulen december 2022

Menu