Op deze avond hebben een aantal wijkbewoners hun vragen gesteld en oplossingen gedeeld. Lees hier verder.
https://www.wijkraadbornholm.nl/verslag-bewonersavond-12-02-2020/

Menu