Dit voorjaar heeft het samenwerkingsverband ‘Bornholm met elkaar’ een bewonersenquête in de wijk gehouden over de thema’s: Ontmoeten, veiligheid, voorzieningen, wonen en participatie. De resultaten laten zien dat mensen met veel plezier in Bornholm wonen en er zich prettig en veilig voelen. Bewoners gaven een 7+ aan hun wijk. Mooie resultaten. Op zaterdag 30 oktober zijn deze bevindingen tijdens de activiteitendag in ’t Kattegat gepresenteerd.
Op onze Nieuws pagina leest u hier meer over.

Menu