Herontwikkeling terrein woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove

Een nieuwe buurt, een nieuwe naam.
Helpt u ons kiezen?
Op 2 februari a.s. worden de stemmen geteld.

Het (terrein rondom) woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove wordt de komende jaren door Amstelring herontwikkeld. Op het terrein is naast een nieuw woonzorgcentrum ook ruimte voor woningen en faciliteiten voor de buurt. Zo ontstaat er een nieuw stuk Bornholm.
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meehelpen een goede naam te kiezen voor deze nieuwe buurt.

In de entree staan twee banieren met een presentatie van twee mogelijke namen. Bij de banieren liggen stembiljetten waarop u uw voorkeur voor één van de namen kunt aankruisen.

Stemopties naam nieuwe wijk op terrein verzorgingstehuis Bornholm

Stemopties naam nieuwe wijk

Eén van de eerste projecten is de herontwikkeling van (het terrein rondom) woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove door Amstelring. Het huidige woonzorgcentrum is op leeftijd en heeft groot onderhoud nodig. Ook voldoet het niet meer aan de wensen van vandaag en morgen. Daarom wil Amstelring de bestaande locaties vervangen door nieuwbouw. Op het terrein is naast een nieuw woonzorgcentrum ook ruimte voor woningen en faciliteiten voor de buurt. Kortom, een nieuw stuk Bornholm voor iedereen. Op 12 november hebben Amstelring en de Gemeente Haarlemmermeer een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling. Amstelring houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en stuurt u in januari 2021 een uitnodiging voor een bijeenkomst voor buurtbewoners.

Meer informatie of heeft u vragen?
Dan kunt u terecht bij de volgende contactpersoon: Julia van Gageldonk, nieuwbouwbornholm@amstelring.nl

Menu